Työpaikat Varkauden kaupunki - Työtarjoukset

Klo Wypr löydät kaikki työtarjouksia Varkauden kaupunki, jotka ovat saatavilla tällä hetkellä omassa maassa. Voit tarkastella 209 Työtarjoukset Varkauden kaupunki.

Lähihoitaja -

Varkauden kaupunki järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Varkauden kaupungin ja Joroisten kunnan alueelle. Etsimme työyksikköihimme innovatiivisia, joustavia ja hyvät sosiaaliset taidot omaavia hoitoalan ammattilaisia asiakaslähtöiseen työhön, mahdollistamaan asiakkaillemme mielekäs
Varkauden kaupunki - 2019-09-05 - unspecified

Lähihoitaja -

Varkauden kaupunki järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Varkauden kaupungin ja Joroisten kunnan alueelle. Etsimme työyksikköihimme innovatiivisia, joustavia ja hyvät sosiaaliset taidot omaavia hoitoalan ammattilaisia asiakaslähtöiseen työhön, mahdollistamaan asiakkaillemme mielekäs
Varkauden kaupunki - 2019-09-05 - unspecified

Omaishoidon ohjaaja -

Oletko sinä etsimämme innostunut ja positiivinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammattilainen?Haemme asiakastyöstä kiinnostunutta omaishoidon ohjaajaa vakituiseen virkaan ikääntyneiden asiakasohjausyksikköön Varkauteen.Omaishoidon ohjaajana teet laaja-alaisia palvelutarpeen arviointeja, neuvot
Varkauden kaupunki - 2019-09-03 - unspecified

Sairaanhoitaja -

Varkauden sosiaali- ja terveyskeskuksen perusterveydenhuollon päivystyksessä on haettavana sairaanhoitajan määräaikainen tehtävä ajalle 12.9.2019-2.3.2020. Haku tehtävään päättyy 9.9.2019 klo 13.00.Tehtävänkuvaan kuuluu päivystyksen sairaanhoitajan tehtävät. Hakijoilta edellytämme taitoa
Varkauden kaupunki - 2019-09-03 - unspecified

Sosiaalityöntekijä -

Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa psykososiaaliset palvelut palvelualueella on haettavana 20.9.2019 klo 15.00 mennessäSOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA perhepalveluyksikössäVarkauden perhepalveluiden tiimi etsii lapsiperhesosiaalityöhön osaajaa. Haettavan viran tehtävät keskittyvät
Varkauden kaupunki - 2019-08-28 - unspecified

Sosiaalityöntekijä -

Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa on haettavana 13.9.2019 klo 15.00 mennessä SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VAKITUINEN VIRKA aikuissosiaalityön ja vammaispalvelun palveluyksikössä. Virka sijoittuu lähinnä vammaispalveluun. Vammaispalvelun tiimissä työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää
Varkauden kaupunki - 2019-08-21 - unspecified

Terveyskeskushammaslääkäri -

Terveyskeskushammaslääkärin tehtävät, osa-aikainen, työaika 28h/vko, työpäivät ma-toHLL, Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys. Työn suorittamisen edellytyksenä on hyvä suomen kielen taito. Eduksi luetaan kokemus terveyskeskushammaslääkärin tehtävistä.Johtava hammaslääkäri
Varkauden kaupunki - 2019-08-20 - unspecified

Sosiaaliohjaajan sijaisuus -

Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa on haettavana 1.9.2019 klo 15.00 mennessäSOSIAALIOHJAAJAN SIJAISUUS 31.12.2021 saakkaaikuissosiaalityön palveluyksikössä monialaisessa työllistymistä edistävässä yhteispalvelussa (TYP).Monialainen yhteispalvelu on toimintamalli, jossa sosiaalityö
Varkauden kaupunki - 2019-08-17 - unspecified

Psykologi -

Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa psykososiaaliset palvelut palvelualueella on haettavana 13.9.2019 klo 15.00 mennessä PSYKOLOGIN VAKITUINEN TEHTÄVÄ.Joroisten kunta on rakentamassa varhaiskasvatuksesta lukioon ulottuvaa oppimisen ja kasvun tuen mallia. Mallin keskeisenä tekijänä
Varkauden kaupunki - 2019-08-14 - unspecified

Psykologi -

Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa psykososiaalisen palvelualueen perhepalveluissa, Lasten ja nuorten keskus Nikulassa, on haettavana 13.9.2019 klo 15.00 mennessä PSYKOLOGIN vakituinen tehtävä. Tehtävän aloitus sopimuksen mukaan. Psykologin työn tavoitteena on peruskouluikäisten
Varkauden kaupunki - 2019-08-14 - unspecified

Ortodoksisen uskonnon opettaja -

Varkauden kaupungin sivistystoimen perusopetuksessa on haettavana määräaikaista täyttämistä varten ajalle 31.10.2019 - 30.5.2020  KUUDEN KUNNAN YHTEISEN ORTODOKSIUSKONNON OPETTAJAN VIRKA (vakanssinro 310180) Tehtävään sisältyy ortodoksisen uskonnon opettaminen Varkaudessa (4 alakoulun
Varkauden kaupunki - 2019-08-13 - unspecified

Luokanopettajan viransijaisuus -

Varkauden kaupungin sivistystoimen perusopetuksessa on haettavana Waltterin koulussa (vuosiluokat 0-9) määräaikaista täyttämistä varten ajalle 11.9.2019 - 31.7.2020 LUOKANOPETTAJAN SIJAISUUS (vakanssinro 310056). Tehtävänä on toimia 3A-luokan luokanopettajana 25 vvh. Tehtävään kuuluvat
Varkauden kaupunki - 2019-08-13 - unspecified

Luokanopettajan viransijaisuus -

Varkauden kaupungin sivistystoimen perusopetuksessa on haettavana Könönpellon koulussa (vuosiluokat 0-6) määräaikaista täyttämistä varten ajalle 08.08.2019 - 30.06.2020   LUOKANOPETTAJAN SIJAISUUS (vakanssinro 310064). Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palkkaus
Varkauden kaupunki - 2019-07-09 - unspecified

Rakennuttaja -

Varkauden kaupungin Teknisessä toimessa Tukipalveluissa jatketaanRAKENNUTTAJAN TEHTÄVÄ hakuaikaa 18.8.2019 saakkaRakennuttajan päätehtävänä on vastata osaltaan Varkauden kaupungin investointikohteiden valvonnasta. Kelpoisuusvaatimuksena rakennuttajan tehtävään on soveltuva insinöörin AMK-tutkinto
Varkauden kaupunki - 2019-07-03 - unspecified

Sosiaalityöntekijä -

Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa on haettavana 31.7.2019 klo 15.00 mennessäSOSIAALITYÖNTEKIJÄN VAKITUINEN VIRKAaikuissosiaalityön ja vammaispalvelun palveluyksikössä.Virka oli haettavana 19.6.2019 klo 15.00 mennessä. Hakuaikaa jatketaan 31.7.2019 klo 15.00 saakka.Virka sijoittuu
Varkauden kaupunki - 2019-07-02 - unspecified

SOSIAALITYÖNTEKIJÄ -

Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa on haettavana 31.7.2019 klo 15.00 mennessäSOSIAALITYÖNTEKIJÄN VAKITUINEN VIRKA aikuissosiaalityön palveluyksikössä.Tehtävään kuuluu sosiaalityön asiakkaiden palvelutarpeenarviointi, omatyöntekijänä toimiminen, asiakassuunnitelmien laatiminen
Varkauden kaupunki - 2019-07-02 - unspecified

Luokanopettajan sijaisuus -

Varkauden kaupungin sivistystoimen perusopetuksessa on haettavana Könönpellon koulussa (vuosiluokat 0-6) määräaikaista täyttämistä varten ajalle 16.9.2019 - 30.5.2020   LUOKANOPETTAJAN SIJAISUUS (vakanssinro 310077). Tehtävään sisältyy englantipainotteisen luokanopettajan
Varkauden kaupunki - 2019-06-25 - unspecified

PSYKOLOGI -

Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa psykososiaalisen palvelualueen perhepalveluissa, Lasten ja nuorten keskus Nikulassa, on haettavana 2.8.2019 klo 15.00 mennessä PSYKOLOGIN vakituinen tehtävä. Tehtävän aloitus sopimuksen mukaan. Psykologin työn tavoitteena on peruskouluikäisten
Varkauden kaupunki - 2019-06-21 - unspecified

Ylilääkäri, radiologia -

Varkauden sosiaali- ja terveyskeskuksessa on haettavana 16.8.2019 klo 14.00 mennessäRADIOLOGIAN YLILÄÄKÄRIN VIRKAYlilääkäri toimii Varkauden sairaalan röntgen- ja kuvantamisyksikössä. Viran kelpoisuusehtona on radiologian erikoislääkärin tutkinto. Palkkaus on paikallissopimuksen mukainen.
Varkauden kaupunki - 2019-06-14 - unspecified

Apulaisylilääkäri, sisätaudit -

Varkauden sosiaali- ja terveyskeskuksessa on haettavana 16.8.2019 klo 14.00 mennessäSISÄTAUTIEN APULAISYLILÄÄKÄRIN VIRKAApulaisylilääkäri toimii Varkauden sairaalan sisätauti-kirurgisella osastolla ja sisätautien poliklinikalla. Viran kelpoisuusehtona on sisätautien erikoislääkärin tutkinto.
Varkauden kaupunki - 2019-06-14 - unspecified

Erikoislääkäri, psykiatria -

Varkauden sosiaali- ja terveyskeskuksessa on haettavana 16.8.2019 klo 14.00 mennessäPSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRIN VIRKAErikoislääkäri toimii Varkauden sairaalan psykiatrian klinikassa. Päivystysvelvollisuutta ei ole. Viran kelpoisuusehtona on psykiatrian erikoislääkärin tutkinto. Palkkaus on
Varkauden kaupunki - 2019-06-14 - unspecified

Sosiaalityöntekijä -

Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa on haettavana 31.7.2019 klo 15.00 mennessäSOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA perhepalveluyksikössä 1.9.2019 alkaen Virka sijoittuu ensisijaisesti lastensuojelun avo- ja sijaishuoltoon. Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, varhaista puuttumista sekä
Varkauden kaupunki - 2019-06-13 - unspecified

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja -

Varkauden kaupungin sivistystoimen perusopetuksessa on haettavana Waltterin koulussa (vuosiluokat 0-9) määräaikaista täyttämistä varten ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020   MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN OPETTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA (vakanssinro 310186) Tehtävään sisältyy matematiikan,
Varkauden kaupunki - 2019-06-11 - unspecified

Päiväkodin johtaja -

Varkauden kaupungin sivistystoimen varhaiskasvatuksessa on haettavana Taulumäen päiväkodissa vakinaista täyttämistä varten 1.9.2019 alkaen PÄIVÄKODIN JOHTAJAN VIRKA (vakanssinro 320001).Tehtävään sisältyy päiväkodinjohtajan tehtävät vuorohoitopäiväkodissa.Kelpoisuusehdot päiväkodin
Varkauden kaupunki - 2019-06-11 - unspecified

Päätoiminen tuntiopettaja -

Varkauden kaupungin sivistystoimen perusopetuksessa on haettavana Könönpellon koulussa (vuosiluokat 0-6) määräaikaista täyttämistä varten ajalle 6.8.2019 - 30.5.2020 PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN SIJAISUUS (vakanssinro 310068). Tehtävään sisältyy käsityö (tekninen), liikunta ja muita
Varkauden kaupunki - 2019-06-08 - unspecified

Rakennuttaja -

Varkauden kaupungin Teknisessä toimessa Tukipalveluissa on haettavana 28.6.2019 klo 12.00 saakkaRAKENNUTTAJAN TEHTÄVÄRakennuttajan päätehtävänä on vastata osaltaan Varkauden kaupungin investointikohteiden valvonnasta. Kelpoisuusvaatimuksena rakennuttajan tehtävään on soveltuva insinöörin
Varkauden kaupunki - 2019-06-05 - unspecified

Erityisopettajan/samanaikaisopettajan virka -

Varkauden kaupungin sivistystoimen perusopetuksessa on haettavana Waltterin koulussa (vuosiluokat 0-9) vakinaista täyttämistä varten 1.8.2019 alkaen ERITYISOPETTAJAN/SAMANAIKAISOPETTAJAN VIRKA (vakanssinro 310151).Tehtävään sisältyy luokanohjaajan ja samanaikaisopettajan tehtävät 7-9 luokilla.
Varkauden kaupunki - 2019-06-05 - unspecified

Lähihoitaja -

Varkauden kaupunki järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Varkauden kaupungin ja Joroisten kunnan alueelle. Etsimme työyksikköihimme innovatiivisia, joustavia ja hyvät sosiaaliset taidot omaavia hoitoalan ammattilaisia asiakaslähtöiseen työhön.Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa
Varkauden kaupunki - 2019-05-29 - unspecified

Lähihoitaja -

Varkauden kaupunki järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Varkauden kaupungin ja Joroisten kunnan alueelle. Etsimme työyksikköihimme innovatiivisia, joustavia ja hyvät sosiaaliset taidot omaavia hoitoalan ammattilaisia asiakaslähtöiseen työhön.Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa
Varkauden kaupunki - 2019-05-28 - unspecified

Sairaanhoitaja -

Varkauden kaupunki järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Varkauden kaupungin ja Joroisten kunnan alueelle. Etsimme työyksikköihimme innovatiivisia, joustavia ja hyvät sosiaaliset taidot omaavia hoitoalan ammattilaisia asiakaslähtöiseen työhön.Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa
Varkauden kaupunki - 2019-05-28 - unspecified

Lähihoitaja -

Varkauden kaupunki järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Varkauden kaupungin ja Joroisten kunnan alueelle. Etsimme työyksikköihimme innovatiivisia, joustavia ja hyvät sosiaaliset taidot omaavia hoitoalan ammattilaisia asiakaslähtöiseen työhön.Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa
Varkauden kaupunki - 2019-05-28 - unspecified

 
 
site syntyy 43.714155912399 sekuntia